Privacy

Klink hier on de privacy verklaring in PDF te openen

Computify hecht veel belang aan de privacy van klanten, leveranciers en prospecten.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Algemene informatieve

Computify
Zamanstraat 24
9160 Lokeren
www.computify.be

Computify verwerkt persoonsgegevens van zowel bestaande klanten, als potentiele klanten als leveranciers.
Hiervoor treedt de zaakvoerder op als verwerker.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

 1. Gegevens inkijken
 2. Je kan je gegevens raadplegen door contact op te nemen met de zaakvoerder (Tim Cooreman).
  Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan met hem contact op via het e-mailadres tim@computify.be.

 3. Gegevens verbeteren of aanvullen
 4. Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

 5. Gegevens verwijderen
 6. Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

 7. Gebruik van gegevens beperken
 8. Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

 9. Rechten uitoefenen
 10. We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

  Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Tim Cooreman via e-mailadres: tim@computify.be

  Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en website.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer en btw-nummer.
Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en projecten.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Computify verwerkt gegevens om op een correcte en vlotte manier te communiceren met (mogelijke) klanten en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de klant, leverancier en prospectiemiddelen (zoals Facebook, Instagram,…).

Bewaartermijn

Computify bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Toegang tot de gegevens

Alle werknemers van Computify hebben toegang tot de persoonsgegevens van alle klanten, leveranciers en prospecten, dit in het kader van hun werkzaamheden in het bedrijf. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via www.computify.be/privacy

Laatste aanpassing:
13/03/2019 door Tim Cooreman